Aile Konutu Şerhi

Aile konutu şerhi, tapu kendisine ait olmayan eşe verilmiş önemli bir haktır.

Uygulamada eşler arasında aile konutu ile ilgili anlaşmazlıklara sıkça rastlanır. Özellikle kadınlar eşlerinin ortak konutu habersiz satmasından çok korkarlar fakat buna nasıl engel olacaklarını  bilemezler.

Medeni Kanun, bunun için aile konutu şerhi konulması sistemini getirmiştir.

Aile konutu şerhi gerek eşler gerekse üçüncü şahıslar yönünden tapuya verilen bir şerhtir. Bu şerh tapuya verilince eşler tek başlarına artık o taşınmazda satış,devir, ipotek tesisi gibi tasarrufi işlemler yapamayacaklar. Taşınmazın satılmak istenmesi durumunda tapu memuru mal sahibinin eşinin rızası olmadan satış işlemini yapmayacaktır.

 

Aile Konutu Neresidir?

Aile konutunu evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin birlikte yaşadıkları yerdir. Bir aile pek çok yerde ev, yazlık, dağ evi v.s. sahibi olabilir, ancak bunlardan sadece birisi medeni kanunun aradığı anlamda aile konutudur. Tapudaki vasfı dükkân, işyeri olan yerler aile konutu olamaz. Ancak tapudaki vasfı arsa, tarla gibi olan yerler üzerinde konut yapılmışsa bu yerlerde ilgili muhtarlığın yazısı ile bu parseller üzerinde aile konutu bulunduğu kabul edilebilir. Çiftlerin nüfus kayıtları bu hanede değil ise konut üzerine aile şerhi konulamayacaktır.

Şerh Koydurmak İçin Tapuda Harç Ödenmez.

Harçlar Kanununda böyle bir harç alınacağı öngörülmediği için aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin terkini için her hangi bir harç veya vergi alınamaz.