Avukatlık ücreti konusunda bilgi verir misiniz?


Bir avukat aracılığıyla davanızı yürütüyorsanız, o avukatla bir ücret sözleşmesi yapmanızda yarar bulunmaktadır. Avukatlık ücreti konusu, Avukatlık Yasasının 163 -175 nci Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Avukatlık bir kamu hizmeti olduğu için böyle bir düzenleme gerekmektedir.

Avukatlık ücreti, kabaca iki türlüdür;

Birisi, taraflar arasında (avukat ve müvekkil arasında) serbestçe düzenlenen avukatlık ücret sözleşmesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tür sözleşmelerle belirlenen ücrette de Yasal sınırlamalar bulunmaktadır. Serbest şekilde düzenlenen ücret sözleşmesiyle belirlenecek ücret, Asgari Ücret Tarifesinden az, dava değerinin %25 den çok olamaz. 

İkincisi ise, Asgari Ücret Tarifesine göre ödenmesi gereken ücrettir. Bu tarife, her yıl, Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanır ve Adalet Bakanlığının onayından sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Taraflar arasında bir ücret sözleşmesi bulunmuyor ise avukat bu sözleşmeye göre ücret talep edebilir. Mahkemeler ve icra müdürlükleri vekalet ücretine hükmederlerken bu tarifeyi dikkate alırlar. Avukatlık Yasası 164. Maddesine göre, dava sonunda, mahkeme kararında, Asgari Ücret Tarifesine göre karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.

Ayrıca, hemen her baro tarafından, tavsiye niteliğinde olmak üzere bir ücret tarifesi hazırlanarak üyesi avukatlara duyurulmaktadır.

Hukuk Büromuz, Iğdır Barosu tarafından belirlenen ücret tarifesini dikkate almaktadır. Fakat davanın konusu ve önemine göre ücretlendirme değişkenlik gösterebilmektedir