Limited Şirket ve Anonim Şirketlere İşçi Alımı,Sözleşmelerin düzenlenmesi , şirketler arası ihtarnameler, alacakların icra kanalıyla tahsili, ticaret gereği hukuki tüm işlemlerin danışmanlığı ve dava vekilliği hizmeti

Şahıs firmaları ve küçük esnafın alacaklarının tahsili,hukuki tüm ihtilaflarında danışmanlık ve dava vekilliği hizmeti