KİRA BEDELİNİN TESPİTİ DAVALARI :

Kira sözleşmesi kiracı ile kiraya veren arasında yapılır ve kira bedeli de karşılıklı kararlaştırılır. Ancak kira bedeli kararlaştırılırken ortaya anlaşmazlık çıkarsa kira bedelinin tespiti davası açılır.

Kira bedelinin tespiti davası taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılır. Davalının ikametgahının olduğu yerde de açılır, ancak kirada olan taşınmazın kira getirisine bakılabilmesi için yargılama esnasında keşif yapılması gerekeceğinden taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde dava görülmesi daha uygun olur.

Kira bedelinin tespiti davası açmak için önceden ihtarname göndermek yasal bir zorunluluk değil ise de ihtar çekilmesi hem kiracının istenen kira bedeline uyup uymayacağının tespiti bakımından, hem kira bedeli tespit edilecek dönemi belirleme açısından ve hem de dava süresi açısından önem arzeder.

Dava açılarak tespit edilecek kira bedelinin, yeni kira döneminin başlangıcından itibaren geçerli olabilmesi için, davanın yeni kira döneminin başlangıcından en geç 30 gün önceki bir tarihte açılması ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin arttırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Kira bedelinin tespitinde yeni dönemde uygulanacak kira bedeli bir önceki yıl DİE tarafından belirlenen ÜFE oranını aşamayacaktır. İlk 5 yıla kadar durum böyledir. Sözleşmede artış hükmü olsa bile 5.yıldan sonra açılan tespit davalarında çevre emsaller, taşınmazın bulunduğu yer, konum gibi özelliklere bakılarak yeni bir kira bedeli tespit edilecektir.