HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR?

Sigortasız çalışan işçilerin, geçmiş sürelerini sigortalı hale getirebilmek için iş mahkemelerinde açtıkları davalara hizmet tespit davası denir.

Hizmet tespit davası, belli bir süre işyerinde çalışan işçilerin işveren tarafından çalıştıkları süre içinde sigorta primlerinin yatırılmaması nedeni ile açılan davadır. Ssk hizmet tespit davası açmak isteyen işçiler hizmet tespit davası dilekçesi hazırlayarak İş Mahkemelerine başvurmalıdırlar.   

506 sayılı Sosyal Sigortalar kanununun 79. maddesi [1]“…Yönetmelikte tespit edilen belgeleri işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen sigortalılar çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonunda başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır”  Şeklinde hüküm ihtiva etmektedir.

Dava Açılacak Mahkeme:

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereğince hizmet tespiti davaları İş Mahkemelerine, İş Mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk  Mahkemelerine açılır.

Davacı:Hizmet tespit davasını kişinin kendisi ya da sigortalı ölmüşse hak sahipleri eş, çocuk, ana-baba açabilir.

Davalı:Hizmet tespit davalarında işveren ile birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna da dava açılması gerekir.

 Dava Açma Süresi:

Sigortalı, sigortasız hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açmalıdır.

Sigortalı ölmüşse, hak sahiplerinin 5 yıllık hak düşürücü süresi sigortalının ölüm tarihinden başlar.   

Dava Sonucu:

Sigortalı davayı kazanırsa, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından hesaplanacak primleri gecikme zammı ve idari para cezasıyla birlikte işverenden tahsil edilir.    

Sonuç: Çalışmaları fiilen veya iş yeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden tespit edilemeyen sigortalılar çalışmalarını yetkili bir mahkemede açacakları hizmet tespit davasıyla ve yargı kararıyla ispatlayabilirler.

Tespit davasının üç temel koşulu vardır:

a- Sigortasız çalışma,

b- Çalışmanın kuruma bildirilmemiş veya kurumca saptanmamış olması,

c- 5 yıl içinde dava açılması.

  • Hizmet tespit davası yetki sahibi olan İş Mahkemeleri tarafından görülür. İş Mahkemesinin olmadığı bölgelerde ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.Hizmet tespit davası zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir. İşçinin sigortasız çalıştığı yıldan itibaren 5 yıl süre ile bu davayı açma hakkı devam etmektedir. Hizmet tespiti husumet itirazı yapılabilen bir davadır.