IĞDIR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

 

SANIK :

 

VEKİLİ :

 AV. MUHAMMED SEFA ÖZSULAR

Bağlar Mah. İbrahim Bozyel Cad. Dış Kapı No: 4 K:3 (TEB BANKASI ÜSTÜ) Merkez/IĞDIR

TEL: 0553 318 73 73

YAKINAN :

 

VEKİLİ :

 

KONU :

....... tarihli ara kararı gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

BEYANLARIMIZ:

A) İŞTİGAL RAPORUNA KARŞI:

          Müştekiyle ilgili olarak verilmiş olan iştigal raporu müvekkilimi bağlamamaktadır. Çünkü dava dosyası tekrar incelendiğinde görülecek olan şudur ki;  müştekinin müvekkile ait kaza yapan araçta olduğuna ilişkin bir kesinlik söz konusu değildir.

          Bunun yanı sıra trafik ekiplerince tutulan tutanaklarda müştekiye ilişkin olarak bir bilgi bulunmamaktadır. Yani müşteki kaza yapan araçta bulunmamaktadır.

Bir an için müştekinin kaza yapan araçta bulunduğunu kabul etsek bile, şahsın hayati tehlikeye maruz kalmadığı, sadece 60 günlük bir engelinin varlığından söz edilmektedir. Bu durum bu kadar beklenmeyen ve kusursuz bir kazanın normal sonucudur.

 

B) BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI:

          Bilirkişi raporu gerçekleri yansıtamayacak kadar keyfi hazırlanmış ve o andaki koşullar dikkate alınmamıştır.

          Müvekkilim aracını TEM gibi trafiğin çok yoğun olduğu bir ortamda aracını başka bir araca çarparak daha vahim bir sonuç meydana getirmeden mesleki yeteneklerini de kullanarak en hafif şekilde atlatmıştır. Buna rağmen 88 kusurlu görülmesi raporun gerçeklerden uzak ve keyfi olarak o andaki koşulların gözetilmeden hazırlandığını ortaya koymaktadır.

 

C) DOSYA BÜTÜNLÜĞÜ HAKKINDA:

          Dosyanın kapsamından müştekinin kaza sırasında araçta olmadığı görülecektir. Sonradan müştekinin talebi doğrultusunda jandarma tarafından hazırlanan tutanak kabul edilemez ve dikkate alınamaz.

          Müştekinin çeşitli tarihlerde Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvurularındaki şikayetleri farklı farklı beyanlar içermektedir. Bu durum müştekinin müvekkilim hakkında tahmini bir suçlama içerisinde bulunduğunu göstermektedir.

          Kazada yaralandığını iddia eden müşteki ve babasının ifadeleri arasında da çelişkiler olup, inandırıcı değildir. Öncelikle bu çelişkilerin giderilmesi gerekir.

HUKUKSAL NEDENLER :

Borçlar Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

İSTEM SONUCU :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, beyanlarımızın da göz önüne alınarak anılan davanın reddine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

SANIK VEKİLİ

AV. MUHAMMED SEFA ÖZSULAR

(818 s. BK. m. 41, 42, 43) (2918 s. Trafik K. m. 85, 90) (5237 s. TCK. m. 53, 179, 180)