Büromuz Kişiler hukukundan kaynaklanan hak ve fiil ehliyetine ilişkin sorunlar, ergin kılınma ve ayırtım gücüne, hısımlık ve yerleşim yerine ilişkin talep ve anlaşmazlıklar ve özellikle kişilik hakkı zedelenen kişinin bu hakkının korunması, ad üzerindeki hakkın korunması gibi konularda ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik olarak hukuk hizmetleri ve danışmanlığı

Kişiler Hukuku alanında hizmet verilen davalar

  • Vasi tayini davaları
  • Kayyum ataması davaları 
  • Tapu ve nüfus kayıtlarında ad ve soyad düzeltme ve değiştirme davaları 
  • Yaş küçültme ve düzeltme davaları
  • İsim değişikliği davaları
  • Nüfus kaydının düzeltilmesi davası
  • Mirasçılık- veraset belgesi alınması davası
  • Nesebin reddi davaları
  • Babalık davaları