Malların geri alınması ve borçlar

1. Genel olarak

Madde 226 - Her eş, diğer eşte bulunan mallarını geri alır.

Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden kendisine verilmesini isteyebilir.

Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler.

Eşlerin maliki oldukları eşyalar üzerinde yaralanma,tasarruf etme hakları vardır. Gerek evliliğin devamı süresince, gerekse de sonlanması halinde dava açabilirler. Her eş diğerinde olan mallarını geri alır.(TMK.226) Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejminin tasfiyesinde her eş diğerinin zilyedliğinde bulunan malların aynen yada nakden iadesini isteyebilir. Eşya alacağı davasında kişisel mallar istenebileceği gibi ev eşyaları da istenebilir. İstenilen eşyaların varlığı davayı açan tarafından kanıtlanmalı, eşyaların davalıda kaldığı ve davacıya ait olduğu ispatlanmalı,miktar ve cins özellikleri belirlenmeli,eksik harç varsa yatırılmalıdır.Talep olunmayan eşyalar hakkında karar oluşturulmaz. Eşyaların kaçırılmasına istinaden tedbiren tespit talep edilmesinde fayda olacaktır.Eşya alacağı davası bir çok delille kanıtlanabilir;çeyiz senedi,davalının kabulü,yemin delili,tespit tutanağı,eşyaların faturası ya da kredi kartı slibi,video kayıtları,fotoğraflar,bilgisayar kayıtları,tanıklar,bilirkişi raporu kanıtlama araçlarındandır.Eşyalar aynen istenebileceği gibi maddi değerleri de istenebilir.

Bu davalar açılırken tespit ve yine fazlaya ilişkin talepler saklı tutulmasına özen gösterilmelidir.

Kişisel mal ve edinilmiş mallara örnekler

  • Traş takımı, kişisel olarak kullandığınız spor malzemeleri, cep telefonunuz, şahsi bilgisayarınız vb. kişisel kullanımınıza yarayan şeyler kişisel maldır.
  • Babanızdan miras kalan bir ev sizin kişisel malınızdır. Fakat bu evden kira geliri elde ediyorsanız sadece bu kira bedeli edinilmiş mal kategorisine girer.
  • Size miras kalan tarlayı satıp, bu para ile yeni bir daire alırsanız bu sizin kişisel malınızdır.
  • Evlilikten önce aldığınız bir ev sizin kişisel malınızdır. Bu evi satıp parasıyla aldığınız yeni ev de sizin kişisel malınızdır.
  • At yarışından kazandığınız ikramiye kişisel malınızdır.
  • Evlilik devamınca çalışmanız sonucu kazandığınız para ile aldığınız ev veya araba edinilmiş maldır.
  • Emekli ikramiyesiyle aldığınız ev edinilmiş maldır. Bu örnekler çoğaltılabilir.