ECRİ MİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVALARI :

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanarak haksız yere bir malı kullanandan alınarak hak sahibine verilmesi için açılan bir davadır.

Bir malı iyiniyetli olarak kullanmayan, malı geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilere karşı haksız işgal tazminatı yani ECRİMİSİL talepli dava açılır.

Davayı açabilmek için haksız olan malı kullana kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve kötüniyetli olması gerekir.

Açılacak ECRİMİSİL davası tapu iptali veya müdahalenin meni davası ile açılabileceği gibi bu davaların sonucuna göre de açılır, ancak geriye dönük 5 yıllık isteneceğine göre bu davalarla beraber açmakta yarar vardır. Bu davalarla beraber ECRİMİSİL istenir ise öncelikle tapu iptali ve müdahalenin meni davası görülür.

ECRİMİSİL Davası taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır ve geriye dönük en fazla 5 yıllık ecrimisil talep edilebilir. Ecrimisil rakamının hesabında kullanılan malın kira değeri esas alınarak bilirkişilerce tespit yapılır.