IĞDIR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

 

İTİRAZ EDEN(SANIK) :

 

MÜDAFİİ :

 AV. MUHAMMED SEFA ÖZSULAR

Bağlar Mah. İbrahim Bozyel Cad. Dış Kapı No: 4 K:3 (TEB BANKASI ÜSTÜ) Merkez/IĞDIR

TEL: 0553 318 73 73

KONU :

Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulması

AÇIKLAMALAR:

1-Mahkemenize sunulmuş olan,.......tarihli Bilirkişi Raporuna itiraz ediyoruz.

2-Bilirkişi raporunda suça esas teşkil eden sıra çekler üzerinde inceleme yapılmış ve çeklerdeki imzaların keşideciye (Çek koçanı sahibine) ait olmadığı belirtilmiştir.

3-Çekler üzerindeki yazıların müvekkilimizin yazısına benzediğinden bahsedilmekle birlikte, kesin ifadelere yer verilmemiştir.

4-Bunun yanında bilirkişi raporunun sonunda çeklerin müvekkilimiz sanık tarafından düzenlendiği kanaatine varıldığı belirtilmektedir. Bu beyan bilirkişinin kendi raporundaki diğer açıklamalar ile çeliştiği gibi, müvekkilimizi hak etmediği şekilde suçlamaktadır. Bilirkişi adeta taraf gibi davranmakta, şüpheyi müvekkilimizi suçlayarak yorumlamaktadır. Oysa Ceza Muhakemesi Kanununa göre Şüpheden Sanık Yararlanır

5-Gerçeği arama mantığından uzaklaşan ve adeta müvekkilimiz aleyhine iddianame haline gelen bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz.

HUKUKİ NEDENLER :

Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER :

Tanık beyanları, Bilirkişi raporları ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU :

Açıklanan nedenler ile itirazımızın kabulüne ve yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

SANIK VEKİLİ

AV. MUHAMMED SEFA ÖZSULAR 

(5271 s. CMK. m. 67)