IĞDIR …. CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DOSYA NO :

 

İTİRAZ EDEN/SANIK:

 

VEKİLİ :

 AV. MUHAMMED SEFA ÖZSULAR

Bağlar Mah. İbrahim Bozyel Cad. Dış Kapı No: 4 K:3 (TEB BANKASI ÜSTÜ) Merkez/IĞDIR

TEL: 0553 318 73 73

DAVACI :

 

SUÇ :

 

D.KONUSU :

Ceza kararnamesinin kaldırılması istemidir.

TEBELLÜĞ TARİHİ :

 

İTİRAZ NEDENLERİ :

1-Mahkemenizce müvekkilim hakkında ....... tarihli ve ....... E ....... K sayılı ceza kararnamesi düzenlenmiştir.

2-/.... tarihinde, video ve müzik kaseti satma işi ile uğraşan müvekkilimin dükkanında yapılan aramada 12 adet bandrolsüz video kaseti ele geçirilmiştir.

3-Öncelikle arama yasal normlara uygun olarak yapılmamıştır. Müvekkilimin arka bölmesinde bir müzik seti kutusu içinde bulunan kasetlere polis tarafından el konulmuştur. Müvekkilimin kasetlerin kiralanmadığı, bir müşterisi tarafından düğün kaseti çoğaltılmak üzere dükkanına teslim edildiği ve kasetlerin içinde ne olduğunu dahi bilmediği itirazlarına karşı, yine de zabıt tutulmuş ve kasetlere el konulmuştur.

4-3257 sayılı Video ve Müzik Eserleri yasası ve Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına aykırılık nedeni ile, önce Cumhuriyet Savcılığı Ön Ödeme Emri göndermiştir. Aynı savunmalarını dile getiren ve ön ödemede bulunmayan müvekkilime bu kez mahkemenizce, yukarıda esas karar numarası ve tarihi belirtilen ceza kararnamesi düzenlenmiştir.

5-Müvekkilim suç işlememiştir. Yasaya göre bandrolsüz kaset ya da CD bulundurma suçunun işlenmiş sayılabilmesi için satış ya da kiralama düzeninde raflarda bulunması gerekir idi. Oysa bu kasetler raflarda değil arka bölmede ve bir kutunun içinde bulunmuştur. Bu kasetler müvekkilimin müşterisine aittir ki, bu konuda gerekir ise ifadesine başvurulabilir. Bu kasetlerin kiralandığına ilişkin bir kart ya da defter olmadığı gibi, satıldığına ilişkin bir satış fişi ya da fatura da ele geçirilmiş değildir.

6-Bütün bu durumlar göz önünde bulundurularak, müvekkilim hakkında haksız olarak düzenlenen ceza kararnamesinin iptali gerekmektedir.

HUKUKSAL NEDENLER :

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

İSTEM SONUCU :

Yukarıda açıkladığımız nedenler ile müvekkilim hakkında haksız olarak verilmiş sulh ceza kararnamesinin iptaline karar verilmesini talep ederiz.

 

SANIK VEKİLİ

AV. MUHAMMED SEFA ÖZSULAR 

(5846 s. FSEK. M. 81)